Στενάζουν τα λαϊκά νοικοκυριά από την πολιτική στήριξης του κεφαλαίου που εφαρμόζουν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσειςΤραγική κατάσταση βιώνει ένα στα δύο λαϊκά νοικοκυριά, ως αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζουν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις που φορτώνουν τα βάρη της κρίσης στις πλάτες του λαού για να εξασφαλίσουν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου και να το βγάλουν αλώβητο από την καπιταλιστική οικονομική κρίση. 

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας «MARC», για την περίοδο από 22 Νοέμβρη έως 15 Δεκέμβρη 2017, στοιχεία της οποίας δημοσιοποιήθηκαν χθες, ένα στα δύο νοικοκυριά του λεκανοπεδίου αντιμετωπίζει οξύ οικονομικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πληρώσει εγκαίρως τους λογαριασμούς του (ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, νερό, κοινόχρηστα ή ενοίκιο) και το 43% να δηλώνουν πως δεν δύνανται να εξασφαλίσουν ικανοποιητική θέρμανση στο σπίτι τους.

Συγκεκριμένα, το ένα στα δύο νοικοκυριά του πληθυσμού της Αττικής αντιμετωπίζει δυσκολίες στην έγκαιρη εξόφληση λογαριασμών ρεύματος, τηλεφώνου, νερού, κοινοχρήστων ή ενοικίου.

Στην κατηγορία των ανέργων, το ποσοστό των οικονομικών δυσκολιών με συνέπεια να μην μπορούν να πληρώσουν έγκαιρα λογαριασμούς ανέρχεται στο 60% έναντι 44% των εργαζομένων.

Το 43% δήλωσε πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσει ικανοποιητική θέρμανση στο σπίτι τους. Αδυναμία εξασφάλισης ικανοποιητικής θέρμανσης ανέφεραν το 60% των ανέργων και το 34% των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα.

Επίσης, στην έρευνα καταγράφεται ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας με έξαρση της μερικής απασχόλησης (57% των νέων προσλήψεων) αφού πάνω από τις μισές προσλήψεις του τελευταίου χρόνου έγιναν με καθεστώς μερικής απασχόλησης και άρα μισθούς πείνας. 

Η μερική απασχόληση στις γυναίκες και στους νέους εργαζόμενους 18-34 ετών ξεπερνά το 40% (γυναίκες 41,1%, νέοι 41,5%).

Το 43% αναγκάζεται να εργάζεται τις Κυριακές, ενώ το 25% των προσλήψεων των τελευταίων ετών δεν έχει πλήρη ασφάλιση.

Όσον αφορά τις αμοιβές, η έρευνα καταγράφει ως μέσο όρο των καθαρών μηνιαίων αποδοχών τα 806 ευρώ. Τις χαμηλότερες αποδοχές  έχουν οι γυναίκες και οι νέοι. Ένας στους πέντε εργαζόμενους πληρώνεται με μισθό κάτω των 500 ευρώ. Οι εργαζόμενοι κάτω των 35 ετών πληρώνονται με μισθό κάτω των 500 ευρώ σε ποσοστό 31,5%, ενώ όσοι προσλήφθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες δηλώνουν πως έχουν μισθό κάτω των 500 ευρώ σε ποσοστό 42,1%, γεγονός που καταδεικνύει τη σαφή και συνεχή τάση μείωσης των αποδοχών. Το 35% των εργαζομένων δήλωσε πως για τις τυχόν υπερωρίες εκτός του συμφωνημένου ωραρίου, δεν πληρώνονται επιπλέον, ενώ το 42,5% των εργαζομένων αναφέρει προβλήματα στην τακτική καταβολή του μισθού τους. 

Για τους άνεργους, αναφέρεται πως έξι στους δέκα παραμένουν σε καθεστώς ανεργίας περισσότερο από δύο χρόνια, ενώ το επίδομα λαμβάνει μόνο ένας στους δέκα ανέργους.

Οι 6 στους 10 άνεργους (62,1%)  αναζητούν  μια οποιαδήποτε εργασία, ενώ μόλις ο ένας στους τέσσερις αναζητούν συγκεκριμένη εργασία στο αντικείμενό τους. Όσο αυξάνεται ο χρόνος ανεργίας αλλά και η ηλικιακή κατηγορία των ανέργων τόσο αυξάνεται και το ποσοστό όσων αναζητούν μια οποιαδήποτε εργασία με μειωμένες απαιτήσεις.

Τελευταία άρθρα

                          
  Π.Ε.Ι. Λεωφορείου              Π.Ε.Ι. Φορτηγού                                    Kαταστατικό                          ΚΟΚ     Συνδικάτου ΟΑΣΑ
      
        Συνοπτικός
   Εργασιακός Οδηγός