Γραμματεία Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ

Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τον καύσωνα«Να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων» από τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες απαιτεί το ΠΑΜΕ. Τονίζει επίσης πως απαιτείται «η πρωτοβουλία και η ενεργητική παρέμβαση των ίδιων των ταξικών σωματείων, των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας, των ίδιων των εργαζομένων που πρέπει να οργανωθούν στα συνδικάτα, να τα μαζικοποιήσουν και να παλέψουν για την εφαρμογή από τους εργοδότες όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειάς τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ:

«H θερμική καταπόνηση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και ιδιαίτερα σε συνθήκες καύσωνα, είναι ένας από τους βασικούς κινδύνους για την υγεία και ασφάλειά τους. Η δουλειά σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και στο θάνατο από θερμοπληξία, μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Ιδιαίτερα κινδυνεύουν οι ευπαθείς ομάδες, όπως για παράδειγμα οι έγκυες και θηλάζουσες εργαζόμενες και εργαζόμενοι με χρόνιες παθήσεις (καρδιαγγειακές, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, πνευμονοπάθειες, νεφροπάθειες κ.ά.).

Ο κίνδυνος αφορά και ανοιχτούς χώρους (εργοτάξια κ.λπ.), όπου υπάρχει άμεση έκθεση στον ήλιο, αλλά και κλειστούς χώρους, όπου είτε λόγω κατασκευής (μη επαρκής αερισμός, υπόγεια, θερμοκήπια κ.λπ.), είτε λόγω εργασιακών παραγόντων (π.χ. λειτουργία μηχανών), οι συνθήκες εργασίας είναι ανυπόφορες και εξοντωτικές σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.

Ξέρουμε από την ίδια μας την πείρα ότι ακόμη και σε συνθήκες καύσωνα, στους εργασιακούς χώρους ο εργοδότης απαιτεί από τους εργαζόμενους να δουλέψουν μέχρι τελικής πτώσης, στο όνομα της συνέχισης της παραγωγής, των προθεσμιών για την παράδοση των εμπορευμάτων, της «εξυπηρέτησης του πελάτη», της «ανταγωνιστικότητας».

Δεν χωράει κανένας εφησυχασμός, καμιά επανάπαυση!

Για την εργοδοσία η κερδοφορία είναι πρωτεύον ζήτημα. Κέρδη και εργατικά συμφέροντα δεν συμβιβάζονται, γι΄ αυτό και ποτέ δεν παίρνονται ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Στις μέρες του καύσωνα θα ξαναδούμε τυπικές ανακοινώσεις, προειδοποιήσεις και ευχολόγια, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης. Ούτε καν τα μέτρα που προβλέπει η σημερινή κολοβή νομοθεσία δεν εφαρμόζονται στους εργασιακούς χώρους και δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος των εργοδοτών για τη μη εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Η πρόβλεψη για εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου από τον τεχνικό Ασφάλειας και τον γιατρό Εργασίας είναι κενό γράμμα, όταν π.χ. δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα αποδεκτά κριτήρια με στόχο την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων, όταν ο τεχνικός Ασφάλειας και ο γιατρός Εργασίας είναι σύμβουλοι του εργοδότη με εξαρτημένη σχέση εργασίας, όταν οι ώρες απασχόλησής τους που προβλέπονται για κάθε επιχείρηση είναι ελάχιστες, όταν στην πλειοψηφία των εργασιακών χώρων δεν υπάρχει πρόβλεψη για απασχόληση γιατρού Εργασίας, όταν ακόμη και όπου υπάρχει πρόβλεψη απασχολούνται γιατροί άλλης ειδικότητας και όχι γιατροί Εργασίας…

Είναι στο χέρι μας, στο χέρι των ταξικών σωματείων να βγουν μπροστά και να απαιτήσουν και να επιβάλουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων γενικά και ειδικότερα σε συνθήκες καύσωνα με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης.

Απαιτούμε:

Να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους.

Ίδρυση κρατικού σώματος γιατρών Εργασίας και τεχνικών Ασφάλειας ενταγμένου σε ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας, κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της ΥΑΕ.

Ουσιαστική εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου από τον γιατρό Εργασίας και τον τεχνικό Ασφάλειας και εφαρμογή από τους εργοδότες όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ουσιαστική προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Άμεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 38ο C. Πλήρης καταβολή του ημερομισθίου χωρίς καμία περικοπή.

Άμεση διακοπή όλων των εργασιών όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 38ο C σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους (γιαπιά, μηχανοστάσια, χυτήρια, ναυπηγικές εργασίες, υαλουργίες, μηχανουργεία, θερμοκήπια, κ.λπ.). Πλήρης καταβολή του ημερομισθίου χωρίς καμία περικοπή.

Περιορισμός βαριών εργασιών όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες.

Αποχή από την εργασία, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, των εργαζομένων που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, διαβητικοί, νεφροπαθείς, εγκυμονούσες, κ.λπ.). Πλήρης καταβολή του ημερομισθίου.

Συχνά διαλείμματα κατάλληλης διάρκειας, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά της εργασίας, της έντασης εργασίας και της χρησιμοποιούμενης στολής εργασίας – ΜΑΠ, για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

Διάθεση σε συνεχή βάση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού κοντά στη θέση εργασίας τους.

Δημιουργία κατάλληλων κλιματισμένων χώρων διαλείμματος για την ανάπαυση των εργαζομένων.

Ύπαρξη και λειτουργία κλιματισμού στους χώρους εργασίας όπου αυτό είναι εφικτό. (Σημειώνουμε ότι πολλές φορές η εργοδοσία, για να αποφύγει το κόστος της εγκατάστασης κλιματιστικών, προφασίζεται ότι η λειτουργία τους δεν είναι συμβατή με την παραγωγική διαδικασία.)

Επαρκής γενικός εξαερισμός σε όλους τους χώρους εργασίας με εγκατάσταση ανεμιστήρων στα ψηλά σημεία των αιθουσών και αερισμός με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες.

Επαρκής ανανέωση του αέρα των εργασιακών χώρων με προσαγωγή νωπού αέρα και ταυτόχρονη απαγωγή του αέρα του χώρου εργασίας.

Απαγωγή των ρύπων και του θερμού αέρα όσο το δυνατό πιο κοντά στην πηγή τους.

Για τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο για μέτρα διασφάλισης από ιογενείς λοιμώξεις Δ1δ/ΓΠ οικ 26635/23-04-2020 (π.χ. συνεχής φυσικός αερισμός του χώρου ακόμη και με παράλληλη λειτουργία κλιματιστικών μονάδων, αποφυγή ανακυκλοφορίας αέρα κ.λπ.).

Μόνωση των πηγών θερμότητας (μεγάλων μηχανών κλπ.).

Θερμομόνωση της πλάκας ή στέγης.

Να μην κοπεί το ρεύμα και το νερό από κανένα εργατικό – λαϊκό σπίτι λόγω χρεών. Απαιτούμε τα όποια χρέη να παγώσουν.

Απαιτείται επόμενα η πρωτοβουλία και η ενεργητική παρέμβαση των ίδιων των ταξικών σωματείων, των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας, των ίδιων των εργαζομένων που πρέπει να οργανωθούν στα συνδικάτα, να τα μαζικοποιήσουν και να παλέψουν για την εφαρμογή από τους εργοδότες όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειάς τους, να παλέψουν για τον ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τη λήψη αυτών των μέτρων, ιδιαίτερα τώρα και με την πανδημία του κορονοϊού».

Τελευταία άρθρα

Εργαζόμενοι σε Κίνηση

DAS_Efim

Χρήσιμα

                          
  Π.Ε.Ι. Λεωφορείου              Π.Ε.Ι. Φορτηγού                                    Kαταστατικό                          ΚΟΚ     Συνδικάτου ΟΑΣΑ
      
        Συνοπτικός
   Εργασιακός Οδηγός

Πολυμέσα

Στατιστικά

  • 778104Συνολικές αναγνώσεις:
  • 36Αναγνώσεις σήμερα:
  • 357273Συνολικοί επισκέπτες:
  • 12Επισκέπτες σήμερα:
  • 1Επισκέπτες τώρα:

Web Radio του ΠΑΜΕΑκουστε live το Web Radio του ΠΑΜΕ