Η αναλγησία των διοικήσεων (ΟΣΥ – ΟΑΣΑ) δεν έχει όρια30-6-2022

Μετά το κλείσιμο του Ελληνικού που μεταξύ άλλων κατάστρεψε τον οικογενειακό προγραμματισμό εκατοντάδων εργαζομένων, την εκχώρηση στα ΚΤΕΛ δεκάδων γραμμών που ανάτρεψε τη ζωή άλλων τόσων, συνεχίζουν να λειτουργούν τιμωρητικά απέναντι στους εργαζόμενους.

Χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν τους, τις ανάγκες των εργαζομένων και την επιβάρυνση της υγείας μας, προσφέρουν κάθε μέρα και άλλο πόνο… ίσως έτσι δικαιολογείτε το επίδομα κηδείας πού προσφέρουν.

Στα πλαίσια της ανακατανομής των γραμμών κάθε καλοκαίρι, αντί αυτές να κατανέμονται με γεωγραφικά κριτήρια, στέλνουν τους εργαζόμενους από την μία άκρη του λεκανοπέδιου στην άλλη.

Δεν λαμβάνουν υπόψιν τους ούτε τα ατελείωτα κενά οχηματοχιλιόμετρα με αποτέλεσμα παραπάνω κόστος σε καύσιμα (υποκριτές τής πράσινης ανάπτυξης και οικολογίας).

Τέτοιο παράδειγμα είναι η γραμμή 140 που έχουν δρομολογήσει από το αμαξοστάσιο της Ανθούσας.

Θέλουν να σπαταλήσουμε πολύτιμο χρόνο από την ζωή μας και την οικογένειά μας για να μάθουμε μία πολύ μακρινή γραμμή.

Απαιτούμε την άμεση αλλαγή αυτής της απόφασης.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην σπαταλήσουν χρόνο εκτός βάρδιας για να μάθουν την γραμμή και να ζητήσουν να τους συνοδέψει αρμόδιος που γνωρίζει την γραμμή ώστε να τους καθοδηγήσει, όπως είναι οι επόπτες γραμμών μέχρι την επόμενη αναδιάταξη.

                          
  Π.Ε.Ι. Λεωφορείου              Π.Ε.Ι. Φορτηγού                                    Kαταστατικό                          ΚΟΚ     Συνδικάτου ΟΑΣΑ
      
        Συνοπτικός
   Εργασιακός Οδηγός