Προς Πρόεδρο και Δ.Σ. ΟΑΣΘ: Έγγραφο Υπόμνημα για τις Εργασιακές Συνθήκες, και τις Συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίαςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    26-9-2022

Η κατάσταση των υποδομών των δυο αμαξοστασίων είναι τραγική από την χρόνια απαξίωση τους (ελλιπής συντήρηση, έλλειψη εργαλείων και μέσων για την συντήρηση, επισκευές βλαβών εγκαταστάσεων) με άμεσα αποτελέσματα τόσο σε ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζόμενων όσο και στην αύξηση της δυσκολίας των τεχνιτών να κάνουν την δουλειά τους με
τελικό αποτέλεσμα και στην ίδια την γρήγορη επάνοδο λεωφορείων στην κυκλοφορία.

Παρακάτω σας αναφέρουμε ενδεικτικά -όσα έχουν υποπέσει στη αντίληψη μας- τόσο ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της συντήρησης όσο και ζητήματα που αφορούν την υπηρεσία Κίνησης καθώς και προβλήματα εργασιακών συνθηκών των συναδέλφων, αλλά και ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ίδια την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

1) Αποξήλωση ανταλλακτικών από παροπλισμένα λεωφορεία

Θεωρούμε απαράδεκτο για πολλούς λόγους να δίνονται προφορικές εντολές σε τεχνίτες να «κανιβαλίζουν» από ανταλλακτικά οχήματα που βρίσκονται «παροπλισμένα» στο χώρο του αμαξοστασίου λόγω έλλειψης καινούριων ανταλλακτικών. (Αρκετά από αυτά τα λεωφορεία θα μπορούσαν με σχετικά μικρό κόστος να ενταχθούν στην κυκλοφορία).
Πρώτον γιατί κανείς δεν μπορεί να πιστοποιήσει την καταλληλότητα τους ως προς το ζήτημα της ποιότητας τους και την ασφάλεια ως εκ τούτου του λεωφορείου που επισκευάζεται με τέτοιας προέλευσης ανταλλακτικά.
Δεύτερον γιατί πρακτικά με την προφορική εντολή μεταβιβάζεται η ευθύνη της μη ύπαρξης καινούριων ανταλλακτικών για όποιο τυχόν πρόβλημα δημιουργηθεί στους τεχνίτες από τέτοιου είδους μη ασφαλή ανταλλακτικά.
Τρίτον γιατί η αποξήλωση των συγκεκριμένων ανταλλακτικών γίνεται επί τόπου στο χωράφι με μεγάλο κίνδυνο τόσο για την υγεία όσο και για την ασφάλεια των εργαζόμενων.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την ύπαρξη ποντικών άλλα και φιδιών το καλοκαίρι, την ύπαρξη περιττωμάτων ζώων και άλλων ακαθαρσιών που καθιστούν αφόρητη την συγκεκριμένη εργασία καθώς επίσης και την πρακτικά ανύπαρκτη δυνατότητα να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζόμενων λόγω του χώρου. Αυτή η διαδικασία πρέπει ΧΘΕΣ να τερματιστεί.

2) Φωτισμός σε Αμαξοστάσια και χώρους αναμονής

α) Αμαξοστάσια Υπάρχει σοβαρή έλλειψη φωτισμού στα υπόστεγα του αμαξοστασίου που δημιουργεί από την μια μεγάλο πρόβλημα ασφάλειας αυξάνοντας γεωμετρικά τον κίνδυνο ατυχήματος για τους εργαζόμενους ιδιαίτερα την νύχτα και από την άλλη δυσκολεύει κατά πολύ την ίδια την
συντήρηση και την επισκευή των λεωφορείων από τους συναδέλφους.
Θεωρούμε θετική την προσπάθεια του αμαξοστασιάρχη σε αυτήν την κατεύθυνση όμως χρειάζονται πολλά ακόμη να γίνουν και άμεσα για να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά το πρόβλημα.                   β) Χώροι αναμονής στα τέρματα
Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σε πολλούς χώρους αναμονής (Τερματικοί Σταθμοί) όπου οι λάμπες από τα φωτιστικά σώματα είναι καμένες ή και ολόκληρα τα φωτιστικά σώματα είναι χαλασμένα και η αντικατάσταση και επισκευή τους επαφίεται στη καλή διάθεση των εργαζομένων που σε κάποιες περιπτώσεις βάζουν και λεφτά από την τσέπη τους.
Θα πρέπει οι ηλεκτρολόγοι του Οργανισμού να επιθεωρούν και να καταγράφουν συστηματικά κάθε φωτιστικό σώμα και να προβαίνουν σε αλλαγή των λαμπτήρων και σε αποκατάσταση των όποιον βλαβών.

3) Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας / Καθαριότητα

α) Χώροι αναμονής οδηγών
Υπάρχουν χώροι αναμονής των οδηγών (Τερματικοί Σταθμοί) όπου από τη φθορά του χρόνου τα δάπεδα των λυόμενων κατασκευών (KIBO) έχουν καταστραφεί και «βουλιάζουν» κάθε φορά που κάποιος εργαζόμενος κινείται και πατάει στα συγκεκριμένα σημεία. (Π.χ. Τ.Σ. ΚΤΕΛ
Μακεδονία, Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός κλπ)
Η παραμονή εντός των χώρων αυτών είναι επικίνδυνη και εγκυμονεί ο κίνδυνος εργατικού ατυχήματος !
β) Τουαλέτες προσωπικού στα Αμαξοστάσια και σε χώρους αναμονής των οδηγών. Υπάρχει ελλιπής έως και καθόλου κατά περιόδους καθαρισμός των τουαλετών του προσωπικού με συνεχή βουλώματα του συστήματος αποχέτευσης π.χ. στο αμαξοστάσιο Σταυρούπολης που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και κινδύνους για την υγιεινή των εργαζόμενων.
Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί στους τερματικούς σταθμούς.
Πρόσφατα στον τερματικό σταθμό της διασταύρωσης Χορτιάτη οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στις γραμμές 57 και 58 έβαλαν «ρεφενέ» από 3 ευρώ ο κάθε ένας για να αντικαταστήσουν χαλασμένες σωληνώσεις και καζανάκια στην τουαλέτα.

γ) Καθαριότητα στους Τερματικούς Σταθμούς

Στους μεγάλους Τερματικούς Σταθμούς είναι ελλιπέστατη και επιεικώς απαράδεκτη. Βρόμικες τουαλέτες εργαζομένων και επιβατών, περιβάλλον χώρος και καλαθάκια που ξεχειλίζουν από σκουπίδια είναι μια συνήθης εικόνα.
Αν αυτό αφορούσε μόνο την κακή εικόνα του Οργανισμού προς τα έξω δεν θα ήταν και το σημαντικότερο πρόβλημα που υπάρχει, αυτό όμως αφορά την υγεία και την ασφάλεια δεκάδων εργαζομένων και εκατοντάδων επιβατών.
Να επανέλθει η παρουσία μόνιμων σταθερών καθαριστριών/στων στους συγκεκριμένους τερματικούς σταθμούς και εργασιακούς χώρους. που να απασχολούνται αποκλειστικά με την καθαριότητα.

4) Θέρμανση- Κλιματισμός

Υπάρχει σοβαρή έλλειψη είτε θερμαντικών, είτε κλιματιστικών, είτε και των δύο μέσων σε όλα τα τμήματα του αμαξοστασίου Σταυρούπολης και Φοίνικα με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να παγώνουν το χειμώνα και να καίγονται το καλοκαίρι.
Εκτός των άλλων αυτή η απαράδεκτη κατάσταση λειτουργεί και επιβαρυντικά στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι συνάδελφοι για την όσο γίνεται πιο αποτελεσματική και πιο γρήγορη επισκευή και συντήρηση των λεωφορείων και στην επάνοδο τους στην κυκλοφορία.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι λόγω της παντελούς έλλειψης διοικητικής μέριμνας από την μεριά του οργανισμού για το συγκεκριμένο ζήτημα που αποτελεί βασική υποχρέωση του, χιλιάδες ευρώ από το ταμείο του συνδικάτου δαπανήθηκαν (κακώς κατά την γνώμη μας) για την κάλυψη τέτοιων αλλά και άλλων αναγκών συνολικά σε όλο το φάσμα των χώρων εργασίας του
οργανισμού (αμαξοστάσια, τερματικούς σταθμούς, σταθμούς μετεπιβίβασης κλπ).
Θεωρούμε ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση η καταγραφή των αναγκών αυτών π.χ. στο αμαξοστάσιο Σταυρούπολης από τον αμαξοστασιάρχη και κρίνουμε επιβεβλημένο να γίνει αντίστοιχη καταγραφή σε όλους τους χώρους δουλειάς του οργανισμού και άμεσα να παρθούν μέτρα για να λυθεί ολοκληρωμένα το ζήτημα.

5) Ράμπες – Ανυψωτικά – Απαγωγείς καυσαερίων – Αντλίες άντλησης υδάτων (Υπόγειες Ράμπες) – Θύρες εισόδου Οχημάτων

Σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων υπάρχει ελλιπής συντήρηση και επιθεώρηση των ανυψωτικών πράγμα που μεγιστοποιεί κινδύνους σε σχέση με την ασφαλή λειτουργία τους.
Πιθανόν να υπάρχουν πιστοποιήσεις για την ασφαλή λειτουργία τους αλλά οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι δεν έχουν δει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κάποιους που να προβούν σε τέτοιου είδους επιθεώρηση. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε διαρροή λιπαντικού υγρού σε ανυψωτικό εν λειτουργία στα εξακόλωνα (υπάρχουν και φωτογραφίες), καθώς και παροπλισμός
τουλάχιστον 17 ανυψωτικών (lift) λόγω βλαβών.
Επίσης σας αναφέρουμε ότι τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειάς στις υπόγειες ράμπες και στα ανυψωτικά αλλά και συνολικά στο αμαξοστάσιο (διαγραμμίσεις προστατευτικά μέσα κλπ) τα έχουμε δει να παίρνονται μόνο κατά τις περιοδικές επισκέψεις του ΣΕΠΕ πράγμα απαράδεκτο για την ασφάλεια των εργαζόμενων.
Οι απαγωγείς καυσαερίων δεν λειτουργούν λόγω βλαβών με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στις ράμπες να εισπνέουν μεγάλες ποσότητες καυσαερίων καθημερινά που είναι επιβλαβείς για την υγεία τους και αποτελούν επιβαρυντικό στοιχείο για την εμφάνιση επαγγελματικών ασθενειών.
Στις υπόγειες ράμπες υπάρχουν αντλίες άντλησης υδάτων που όμως δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν κατά την διάρκεια των νεροποντών (υπάρχουν σχετικά βίντεο).
Οι μεγάλες θύρες εισόδου των λεωφορείων στις ράμπες είναι εκτός λειτουργίας που σε συνδυασμό με την έλλειψη θερμαντικών κλιματιστικών μέσων που αναφέραμε παραπάνω έχουν άμεσο αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας των τεχνιτών (ασθένειες από τσουχτερό κρύο το χειμώνα θερμοπληξίες το καλοκαίρι).

6) Κινητά συνεργεία (Κ.Σ.)

Πρακτικά τα Κ.Σ. δεν λειτουργούν αλλά και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόμενους. Είναι χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι για να συμπληρώσουν νερά σε λεωφορείο στο κέντρο της πόλης αναγκάστηκαν συνάδελφοι να βάλουν σκάλα στην καρότσα του αγροτικού με ότι κινδύνους αυτό εγκυμονεί (πτώσεις κλπ).
Ακόμη πιο επικίνδυνο για να μην πούμε εγκληματικό είναι το φαινόμενο να στέλνεται το Κ.Σ. να κόψει «μπουζόνια» τροχών λεωφορείου -που έμεινε με βλάβη στο δρόμο- φορτωμένο στην καρότσα με φιάλες οξυγόνου και ασετιλίνης να αποτελεί δηλαδή μια κινητή βόμβα μέσα στην πόλη. 

Η μεταφορά τέτοιων υλικών έχει συγκεκριμένους αυξημένους κανόνες ασφαλείας.
Παρατηρείται το φαινόμενο στις υπηρεσίες του Κ.Σ. Σταυρούπολης (προφανώς και αλλού) να εμφανίζεται μόνο ένας εργαζόμενος που είναι απαράδεκτο από άποψη ασφάλειας αλλά παράλληλα δημιουργεί και συνθήκες τέτοιες που σε πολλές περιπτώσεις κάνουν αδύνατη μία επιτόπια επισκευή που θα μπορούσε να γίνει αν τα Κ.Σ. ήταν σωστά στελεχωμένα.
( Οι περισσότερες επισκευές απαιτούν τουλάχιστον δύο τεχνίτες).
Επιπλέον δημιουργεί και υψηλότερο κόστος από την χρήση γερανού για την μεταφορά του λεωφορείου στο αμαξοστάσιο. Το Κ.Σ. του Σιδηροδρομικού Σταθμού έχει όλο και όλο τέσσερα άτομα προσωπικό με αποτέλεσμα η απογευματινή βάρδια πολλές φορές και η πρωινή να έχουν έναν εργαζόμενο μόνο του.
Έτσι μάταια φωνάζουν από τον ασύρματο οι οδηγοί εάν υπάρχει ηλεκτρονικός βάρδιας για να επισκευάσει ακυρωτικά ή εκδοτικά μηχανήματα με βλάβη.
Άλλο φαινόμενο είναι ο μηχανικός να καλείται να κάνει την δουλειά του ηλεκτρολόγου και ο ηλεκτρολόγος του μηχανικού πράγμα απαράδεκτο και από άποψη γνωστικού πεδίου και επικίνδυνο.
Επίσης δεν υπάρχει καν κάποια μίνιμουμ παρακαταθήκη αναλώσιμων ανταλλακτικών με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν την δουλειά τους.

7) Ρουχισμός – Μέσα ατομικής προστασίας.

Στην πράξη έχει πολλά χρόνια να δοθεί ο προβλεπόμενος ρουχισμός και στο προσωπικό της συντήρησης και στο προσωπικό της κίνησης. Αποτέλεσμα για το προσωπικό της συντήρησης άλλα και της κίνησης είναι να αναγκάζονται οι συνάδελφοι ή να ξοδεύουν χρήματα από τον πολλαπλά κουτσουρεμένο μισθό τους ή να χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους ρούχα για αυτές τις ανάγκες που αποτελούν υποχρέωση του οργανισμού.
Τα παπούτσια ασφαλείας που χορηγήθηκαν πρόσφατα στους εργαζόμενους στην συντήρηση είναι ευτελή και δυσλειτουργικά μιας και το μοναδικό κριτήριο της προμήθειας τους με ευθύνη του οργανισμού ήταν το κόστος.
Επίσης υπάρχει σχεδόν παντελής έλλειψη πρόνοιας για μέσα ατομικού καθαρισμού των συναδέλφων τεχνιτών (ειδικά καθαριστικά για λάδια, γράσα, μουτζούρες κλπ).
Άμεσα πρέπει να αποκατασταθούν τα συγκεκριμένα προβλήματα.

8) Διακριτή μεταχείριση εργαζόμενων

Στα αμαξοστάσια υπάρχει διακριτή μεταχείριση εργαζόμενων από την υπηρεσία δημιουργώντας απαράδεκτους διαχωρισμούς.
Παρατηρείται το φαινόμενο στο ίδιο τμήμα άλλοι συνάδελφοι να δουλεύουν Δευτέρα-Παρασκευή μόνο πρωί κι άλλοι να εναλλάσσονται σε όλες τις βάρδιες και να δουλεύουν εμπλοκή όλα τα Σαββατοκύριακα για πάνω από έξι και επτά μήνες.
Αυτό δημιουργεί απαράδεκτες ανισότητες ανάμεσα στους συναδέλφους αλλά και πλήρη αδυναμία των συναδέλφων που εργάζονται σε βάρδιες και Σαββατοκύριακα να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις.
Παρατηρείται επίσης το απαράδεκτο φαινόμενο άλλοι συνάδελφοι να παίρνουν έστω και τμηματικά μέχρι και τρεις εβδομάδες κανονικής άδειας μέσα στο καλοκαίρι και σε άλλους που έχουν μάλιστα και εργαζόμενη σύζυγο και παιδιά στο σχολείο να εξαντλείται με το πρόσχημα των αναγκών της υπηρεσίας όλο το νομικό πλαίσιο και να τους προτείνεται καλοκαιρινή άδεια ή το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαΐου ή το πρώτο του Σεπτεμβρίου.

ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!!!!
Επίσης υπάρχουν ορισμένοι λίγοι εργαζόμενοι τεχνίτες που κατοικούν στον ανατολικό τομέα της πόλης και ενώ θα τους βόλευε –ειδικά λόγο των τιμών των καυσίμων- να εργάζονται στο Αμαξοστάσιο Φοίνικα η υπηρεσία δεν τους εξυπηρετεί και συνεχίζουν να μετακινούνται στο Αμαξοστάσιο Σταυρούπολης αναλαμβάνοντας ατομικά το τεράστιο πλέον κόστος των καυσίμων.

9) Μονοβάρδιες / “Κόντρα” Βάρδιες / Ωράρια Βαρδιών

α) Μονοβάρδιες
Απαράδεκτο φαινόμενο που έχει γενικευτεί το τελευταίο διάστημα είναι οι μονοβάρδιες σε ειδικότητες. Δηλαδή απόγευμα και βράδυ για παράδειγμα να εργάζεται μόνο ένας ηλεκτρολόγος ή μόνο ένας μηχανικός οι οποίοι καλούνται πολλές φορές από τις ανάγκες της υπηρεσίας να δουλεύουν σε άλλους χώρους ο ένας από τον άλλον.
Ρωτάμε αν κάποιος συνάδελφος πάθει κάτι (κάτι που φυσικά όλοι απευχόμαστε) και δουλεύει μόνος του τι θα λέμε μετά, αυτά που ακούμε συνήθως μετά από ένα εργατικό “ατύχημα ή δυστύχημα”, ήταν απρόσεχτος, ήταν άτυχος, είχε τελειώσει το λαδάκι στο καντήλι του ;;
Δυστυχώς έχουμε το παράδειγμα του 2013 που στο Αμαξοστάσιο του Φοίνικα συνέβη το τραγικό «εργατικό ατύχημα» με τον τεχνίτη στα φρένα που δούλευε μόνος του νύχτα και λόγω της κακής στήριξης το λεωφορείο του «έλιωσε» το κεφάλι και σήμερα ζει με αναπηρική σύνταξη.
Επίσης το χαρακτηριστικό πρόσφατο προ διετίας περίπου παράδειγμα όπου συνάδελφος έχασε την ζωή του από ανακοπή καρδιάς μέσα στα αποδυτήρια κατά την προσέλευση του στην δουλειά. Εκτός όμως από το σοβαρό ζήτημα ασφάλειας είναι και πρακτικά αδύνατο η συντριπτική πλειονότητα των εργασιών συντήρησης και επισκευής να πραγματοποιηθούν από ένα άτομο. Επίσης παρατηρείται ως πρακτική να ανατίθενται εργασίες ηλεκτρολόγου σε
μηχανικούς ή μηχανικών σε ηλεκτρολόγους κάτι το οποίο και αυτό πρέπει να σταματήσει χθες.
β) Κόντρα Βάρδιες
Το προηγούμενο διάστημα ήταν πιο έντονο το φαινόμενο των “κόντρα βαρδιών” δηλ. ο εργαζόμενος να σχολάει το πρωί από απογευματινή βάρδια και να έρχεται το πρωί να αναλάβει ξανά υπηρεσία.
Θα πρέπει να εξαλειφθεί τελείως ο συγκεκριμένος προγραμματισμός βαρδιών.
γ) Ωράρια Βαρδιών
Με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού στα συνεργεία παρατηρήθηκε το «σπάσιμο» των βαρδιών (6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00).
Έτσι ορισμένοι συνάδελφοι τεχνίτες καλούνται να αναλάβουν βάρδιες από 20:00 μέχρι 4:00, από 4:00 μέχρι 12:00 κλπ.
Πέρα από την παρατυπία και παρανομία της υπηρεσίας ως προς το συγκεκριμένο προγραμματισμού βαρδιών αυτός ο προγραμματισμός αλλάζει προς το χειρότερο τον όποιο εργασιακό και οικογενειακό προγραμματισμό των εργαζομένων.
Να σταματήσει αυτό το φαινόμενο και να επανέλθουν οι βάρδιες για όλους τους εργαζόμενους στα συνεργεία στον κανονικό προγραμματισμό τους.

10) Αναδιάρθρωση των ωραρίων στην Υπηρεσία Κίνησης – Ελλείψεις ελιγμοδηγών

α) Αναδιάρθρωση των ωραρίων στην Υπηρεσία Κίνησης
Εδώ και αρκετά χρόνια λόγω της έλλειψης λεωφορείων και προσωπικού οι οδηγοί υποβάλλονται σταθερά σε ένα καθημερινό μαρτύριο μετακίνησης τους από γραμμή σε γραμμή για την κάλυψη των «κενών».
Δεν υπάρχει κανένα νόημα να υφίστανται π.χ. 11 ωράρια σε μια γραμμή αλλά να κυκλοφορούν «σταθερά» επί χρόνια καθημερινά 5 ή 6 λεωφορεία.
Ο ΟΑΣΘ ας αναλάβει τις ευθύνες του έναντι του επιβατικού κοινού και ας δρομολογεί τα λεωφορεία που διαθέτει και που ο αριθμός τους είναι συγκεκριμένος.
Αυτή η ταλαιπωρία πρέπει να σταματήσει και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την αναδιάρθρωση των ωραρίων των γραμμών με βάση τους υπάρχοντες οδηγούς και τα υπάρχοντα λεωφορεία.
β) Ελλείψεις ελιγμοδηγών
Με την «αποψίλωση» των ελιγμοδηγών που επέβαλε η προηγούμενη διοίκηση του Οργανισμού στο συγκεκριμένο τμήμα και ειδικά στο Αμαξοστάσιο Σταυρούπολης που έχει και τα περισσότερα λεωφορεία γίνεται κάθε βράδυ ο κακός χαμός με τα λεωφορεία να είναι
«παρκαρισμένα» στο δρόμο εκατοντάδες μέτρα έξω από το Αμαξοστάσιο πράγμα που από μόνο του είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων και όσων κινούνται πεζή τη νύχτα έξω από την πύλη του Αμαξοστασίου.
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι ελιγμοδηγοί στη Σταυρούπολη ήταν κάποτε 30, μετά 24, μετά 15 και σήμερα είναι 7-8.
Αυτοί παλιότερα εξυπηρετούσαν ο κάθε ένας από 20 με 26 λεωφορεία ενώ σήμερα περίπου 40 και αυτό στις σημερινές συνθήκες που οι χώροι των Αμαξοστασίων είναι ασφυκτικά γεμάτοι με εκατοντάδες ακινητοποιημένα λεωφορεία που πρακτικά δυσκολεύουν το παρκάρισμα και τους ελιγμούς και επιπλέον με το πρόσθετο καθήκον οι ελιγμοδηγοί αλλά και οι υπηρεσιακοί οδηγοί να ξοδεύουν χρόνο μετακινώντας λεωφορεία σε τερματικούς σταθμούς εκτός Αμαξοστασίων.
Είναι πρακτικά αδύνατο ένας εργαζόμενος που δουλεύει νύχτα σε όλες τις καιρικές συνθήκες χειμώνα-καλοκαίρι να αντεπεξέλθει σε τέτοιο φόρτο εργασίας.
Μάλιστα οι συνάδελφοι υπερβάλλοντας εαυτόν -που δεν θα έπρεπε- προσέρχονται ακόμα και 1,5 ώρα νωρίτερα στην υπηρεσία τους για να ετοιμάσουν και να προγραμματίσουν τη δουλειά τους.
Ανάλογο φαινόμενο με λιγότερα λεωφορεία συμβαίνει και στο Αμαξοστάσιο του Φοίνικα.
Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό που συμβαίνει με επάνδρωση του τμήματος.

11) Ελλείψεις Προσωπικού

Οι παράγραφοι 6,8,9 και 10 καταδεικνύουν με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο την έλλειψη προσωπικού τεχνιτών και οδηγών. Με βάση αυτό το συμπέρασμα είναι άμεση η ανάγκη για προσλήψεις προσωπικού οδηγών, τεχνιτών με μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα.
Λέμε ΟΧΙ σε εργολαβικούς και part time (συμβασιούχους) εργαζόμενους.

12) Κάλυψη θέσης Ευθύνης

Υπάρχουν συνάδελφοι που εκτελούν χρέη θέσης ευθύνης με προφορικές εντολές για να καλύψουν ανάγκες της υπηρεσίας χωρίς όμως να καταλαμβάνουν και την αντίστοιχη θέση στο οργανόγραμμα.

Άμεσα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία γιατί η ανάληψη θέσης ευθύνης προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα με νομικές προεκτάσεις πέρα από το ότι –δευτερευόντως- έχει και συνέπειες οι εργαζόμενοι που υποτίθεται προΐστανται και αναλαμβάνουν ευθύνες να μην παίρνουν το αντίστοιχο προβλεπόμενο επίδομα.

13) Μεταταγμένοι Εργαζόμενοι της ΕΛΒΟ

Μία μεγάλη αδικία έχει συντελεστεί για τους εργαζόμενους που ήρθαν με μετάταξη από την ΕΛΒΟ. Είναι όλοι τους εξειδικευμένοι, είτε τεχνίτες, είτε προσωπικό στην διεύθυνση συντήρησης που με την συμβολή και τις γνώσεις τους συμβάλλουν αποφασιστικά στην λειτουργία της.
Τους έχουν περικοπεί κλιμάκια και προσωπική διαφορά που διαμορφώθηκαν κατά την πρώτη κατάταξη τους στο ενιαίο μισθολόγιο από την ΕΛΒΟ όπου τους είχε αναγνωρισθεί και χρόνος προϋπηρεσίας πριν από την ΕΛΒΟ.
Σε μια σειρά υπηρεσίες του δημοσίου συνάδελφοι τους που επίσης μετατάχθηκαν από την ΕΛΒΟ ενώ αρχικά αντιμετώπισαν αντίστοιχες περικοπές με μεταγενέστερες γνωμοδοτήσεις δικαιώθηκαν και μάλιστα τους καταβλήθηκαν με αναδρομικότητα τα περικομμένα.
Έχουν προσκομισθεί από τον δικηγόρο των συναδέλφων όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην νομική υπηρεσία του οργανισμού η οποία όμως εισηγείται αρνητικά εμμένοντας στην προγενέστερη γνωμοδότηση παρατείνοντας την αδικία σε βάρος των συναδέλφων.
Είναι αναγκαίο να αποκατασταθεί άμεσα αυτή η αδικία και η νομιμότητα για να αποφευχθούν χρονοβόρες και κοστοβόρες δικαστικές διαμάχες.
Υπάρχουν επίσης συνάδελφοι που έχουν καταθέσει άδειες ασκήσεως επαγγέλματος και προϋπηρεσίες στις συγκεκριμένες ειδικότητες και δεν έχουν καταταχτεί σε αντίστοιχες θέσεις της ειδικότητας τους στο οργανόγραμμα. Υπάρχει συνάδελφος που ήρθε με μετάταξη από την ΕΛΒΟ σαν συναρμολογητής εφαρμοστής.
Ο συνάδελφος είναι λαμαρινάς στην ΕΛΒΟ δούλευε ως λαμαρινάς (συναρμολογητής εφαρμοστής στο τμήμα υπερκατασκευής αμαξωμάτων) δουλεύει στο τμήμα αμαξωμάτων στον ΟΑΣΘ στον Φοίνικα αλλά στα χαρτιά τον έχουν με ειδικότητα (46 Τεχνίτης Προληπτικής Συντήρησης) με αποτέλεσμα να μην του γίνεται η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών στο πρώην ΤΑΠΕΜ (προνομιακό ταμείο) και να χάσει στο μέλλον σημαντικό κομμάτι του
εφάπαξ που αποδίδει το συγκεκριμένο ταμείο κατά την συνταξιοδότηση.
Να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο ταμείο παρακρατήσεις γίνονται μόνο από τον εργαζόμενο(δεν προβλέπονται εργοδοτικές εισφορές).
Οι υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί έχει αποστείλει και επιστολή σχετική ο Διευθυντής συντήρησης αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε.
Ο αριθμός των συγκεκριμένων εργαζομένων είναι πολύ μικρός και θεωρούμε ότι δεν αποτελεί μείζων οικονομικό πρόβλημα για έναν Οργανισμό όπως ο ΟΑΣΘ προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία.

14) Επισκευές βλαβών από εργαζόμενους του ΟΑΣΘ στα λεωφορεία της εταιρίας leasing

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν υπάρχει σύμβαση μεταξύ του
οργανισμού και της εταιρίας leasig για να προβαίνουν σε συντήρηση στα
συγκεκριμένα λεωφορεία οι τεχνίτες του οργανισμού και αν ναι να μας την γνωστοποιήσετε.
Γιατί οι όποιες επισκευές σε αυτά τα οχήματα γίνονται με προφορικές εντολές.

Να μας ενημερώσετε επίσης αν προβλέπεται η μετακίνηση των
συγκεκριμένων λεωφορείων προς συντήρηση από ελιγμοδηγούς του οργανισμού.
Ποιος είχε δώσει προφορική πάντα εντολή τα προηγούμενα δύο χρόνια η αποθήκη ανταλλακτικών του οργανισμού να δίνει ανταλλακτικά για την επισκευή των συγκεκριμένων λεωφορείων και μετά να επιστρέφονται από την εταιρία leasing, να λειτουργεί δηλαδή η αποθήκη του οργανισμού ως παρακαταθήκη του ομίλου των leasing και αν αυτό ήταν σύννομο.
Αν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης χώρων στον συγκεκριμένο όμιλο για αποθήκευση ανταλλακτικών και αν ναι με τι τίμημα.
Γενικά πρόταση μας είναι οι όποιες εντολές δίνονται να είναι γραπτές για να αναλαμβάνει και ο εντολέας την ευθύνη για αυτές._

Τελευταία άρθρα

                          
  Π.Ε.Ι. Λεωφορείου              Π.Ε.Ι. Φορτηγού                                    Kαταστατικό                          ΚΟΚ     Συνδικάτου ΟΑΣΑ
      
        Συνοπτικός
   Εργασιακός Οδηγός