«Αιτήματα υγιεινής και ασφάλειας στο Συνδικάτο από δυνάμεις της ΔΑΣ ΟΑΣΑ ύστερα από την προτροπή των εργαζομένωνΟι δυνάμεις της ΔΑΣ ΟΑΣΑ επισημαίνουν ότι η Ζωή και η Υγεία των εργαζομένων αποτελεί ζήτημα πρώτης γραμμής για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Η βελτίωση της Υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς σημαίνει αφενός βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και αφετέρου βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής.

                          
  Π.Ε.Ι. Λεωφορείου              Π.Ε.Ι. Φορτηγού                                    Kαταστατικό                          ΚΟΚ     Συνδικάτου ΟΑΣΑ
      
        Συνοπτικός
   Εργασιακός Οδηγός