Για την επιμόρφωση στα νέα οχήματα12-3-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
όπως ενημερωθήκαμε από συνάδελφους οδηγούς, η εταιρεία καλεί τους εργαζόμενους να εκπαιδευτούν για τα ηλεκτρικά οχήματα σε ημέρα ανάπαυσης.

Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να βρει αποδοχή από κανέναν.

Το ρεπό μας είναι ημέρα ανάπαυσης και ξεκούρασης από την εβδομαδιαία καταπόνηση μέσα στις αντίξοες, βαριές και ανθυγιεινές συνθήκες που εργαζόμαστε.

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να φροντίσει για την επιμόρφωση των εργαζομένων σε ώρες και ημέρες εργάσιμες, καταβάλλοντας στο ακέραιο την μισθολογική και ασφαλιστική δαπάνη.

Για το ζήτημα λοιπόν της επιμόρφωσης για τα νέα ηλεκτρικά οχήματα της ΟΣΥ, να προγραμματιστούν οι βάρδιες αντιστοίχως από τα γραφεία κίνησης.

                          
  Π.Ε.Ι. Λεωφορείου              Π.Ε.Ι. Φορτηγού                                    Kαταστατικό                          ΚΟΚ     Συνδικάτου ΟΑΣΑ
      
        Συνοπτικός
   Εργασιακός Οδηγός