Άρθρο του Τάσου Ζερβού, Προέδρου του Συλλόγου Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

Διαβάζοντας το νέο νομοσχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση αναρωτιέται κανείς αν διαβάζει ένα νομοσχέδιο-καταστατικό ίδρυσης ασφαλιστικού ταμείου ή μίας χρηματοπιστωτικής εταιρείας με την μορφή ΝΠΔΔ.

Όροι όπως κεφαλαιοποιητικό σύστημα, επένδυση, χρηματοοικονομικά προιόντα, επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής, επενδυτικός κίνδυνος, αποθεματικό σώρευσης, επιτροπή κεφαλαιαγοράς, διαχειριστής επενδύσεων, θεματοφύλακας, ατομικά επενδυτικά χαρακτηριστικά και αρκετά άλλοι, κυριαρχούν σε όλο το νομοσχέδιο καταστατικό του υπό ίδρυση ταμείου ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης)

Τα όργανα διοίκησης του ΤΕΚΑ θα επιλέγονται από επιτροπή αποτελούμενη από τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον πρόεδρο της κεφαλαιαγοράς, τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον Γενικό Δ/ντή του οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ) , επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για ένα ταμείο κοινωνικής ασφάλισης.

Ας δούμε μερικά βασικά χαρακτηριστικά του ΤΕΚΑ καθώς και οι πραγματικοί λόγοι ίδρυσης του και οι «παροχές» του.

Ποιοι εντάσσονται στο ΤΕΚΑ;

Στο ΤΕΚΑ από 1/1/2022 εντάσσονται υποχρεωτικά όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα. Δυνατότητα προαιρετικής ένταξης έχουν από 1/1/2023 οι ήδη ασφαλισμένοι που δεν έχουν ξεπεράσει το 35ο έτος της ηλικίας τους. Προαιρετική ένταξη προβλέπεται επίσης για τους αυτοαπασχολούμενους υγειονομικούς, ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.

Γιατί ιδρύεται το ΤΕΚΑ;

Η κυβέρνηση της ΝΔ φτιάχνει ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τα επόμενα 40 χρόνια για την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και με το βλέμμα στραμμένο στο λεγόμενο ανταποδοτικό κομμάτι της κύριας σύνταξης.

Καταρχάς το ΤΕΚΑ θα επιδοτείται για τα επόμενα 5 χρόνια από τον κρατικό προϋπολογισμό για όλα τα λειτουργικά του έξοδα και όχι μόνο. Ο φορέας αυτός δεν θα έχει για τα επόμενα 40 χρόνια «βαρίδια και υποχρεώσεις» όπως αναφέρονται οι συνταξιούχοι από τις κυβερνήσεις και τους τεχνοκράτες που κάθε φορά αξιοποιούν για να φέρουν νέα πλήγματα στον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης.

Η όλη διαδικασία επαναφέρει στη σύγχρονη εποχή ότι έγινε με τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα από την δεκαετία του 1950 και εφεξής όταν τα συσσωρευμένα κεφάλαια των ταμείων που δόθηκαν για την ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού. Τα αποθεματικά των ταμείων πάντα το αστικό κράτος τα δέσμευε και δεσμεύει για την καπιταλιστική ανάπτυξη και φυσικά τα καταλήστεψε.

Ποιοι θα δικαιούνται τη λεγόμενη σύνταξη;

Κανείς δε θα παίρνει σύνταξη πριν την συμπλήρωση του γενικού συνταξιοδοτικού ορίου ηλικίας, το οποίο σήμερα είναι το 67ο έτος. Φυσικά αυτό το όριο δεν αποκλείει την πιθανότητα πως τα επόμενα χρόνια μπορεί να μεταβληθεί προς τα επάνω. Τα χαμηλότερο σήμερα όριο ηλικίας είναι το 62ο και εφόσον υπάρχουν 40 χρόνια ασφάλισης.

Θα μπορεί να πάρει κάποιος σύνταξη λόγω αναπηρίας ή τα δικαιοδόχα μέλη λόγω θανάτου ασφαλισμένου. Επίσης η προβλεπόμενη επιστροφή εισφορών δεν μπορεί να γίνει πριν την συμπλήρωση του γενικού συνταξιοδοτικού ορίου ηλικίας.

Πως θα υπολογίζεται η σύνταξη του ΤΕΚΑ;

Η σύνταξη θα είναι με βάση τεχνικές παραμέτρους που θα ισχύουν κατά την υποβολή της αίτησης. Οι ατομικές εισφορές, οι οποίες για όλο τον ασφαλιστικό βίο με βάση το επενδυτικό προφίλ του ασφαλισμένου θα έχουν μπει στην διαδικασία των χρηματιστηριακών και άλλων προϊόντων με ότι αυτό συνεπάγεται, θα αποτελέσουν τον ατομικό λογαριασμό ώστε να προκύψει σύνταξη. Οι τεχνικές παράμετροι θα είναι ιδίως ο πίνακας θνησιμότητας και το προεξοφλητικό επιτόκιο.

Ο υπολογισμός της σύνταξης βασίζεται σχεδόν στις ίδιες τεχνικές παραμέτρους που προβλέπει ο νόμος 4052/12 του Κουτρουμάνη που επίσης χρησιμοποιείται και σήμερα με τον Ν. 4387/16 του Κατρούγκαλου για τις επικουρικές συντάξεις για όσους πρωτοασφαλίστηκαν από 1/1/2014 και εφεξής. Δηλαδή και σήμερα έχουμε αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα (ατομικό κουμπαρά) για χιλιάδες ασφαλισμένους.

Ας δούμε με παραδείγματα πως υπολογίζεται σήμερα σύνταξη και με τον ίδιο σχεδόν τρόπο θα υπολογίζεται από το ΤΕΚΑ .

Όλες οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) που στην ουσία είναι ο ενιαίος εργατικός μισθός, αποτελούν έναν λογαριασμό. Το συνολικό ποσό που έχει συσσωρευτεί αφού συνυπολογιστούν ορισμένες παράμετροι, διαιρείται με ένα συντελεστή από τον πίνακα θνησιμότητας. Ο πίνακας αυτός για τις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας ξεκινάει από το 15ο έτος της ηλικίας έως το 110ο έτος της ηλικίας.

Ορισμένα παραδείγματα: Ασφαλισμένος στον ιδιωτικό τομέα γεννημένος το 1984, πρωτοασφαλίστηκε 1/1/2015 σε ηλικία 31 ετών και την 1/1/2021 συνταξιοδοτείται λόγω αναπηρίας. Ο μισθός του ήταν 600 ευρώ. Στον ατομικό του λογαριασμό συγκεντρώθηκαν από τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη με βάση τα προβλεπόμενα ποσοστά ασφάλισης και για 14 μισθούς το χρόνο (6% από 1/1/15-31/5/16, 7% 1/6/2016-31/5/2019 και 6,5% από 1/6/2019-31/12/2020), συνολικά 3.342 ευρώ. Επειδή είναι 37 ετών ο συντελεστής είναι : 3.342/(35,049 Χ12)= 7,94 ευρώ αυτή θα είναι η σύνταξή του.

Ασφαλισμένος στο δημόσιο τομέα με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις με το προηγούμενο παράδειγμα. Επειδή στο δημόσιο υπάρχουν 12 μισθοί τον χρόνο στον ατομικό του λογαριασμό συγκεντρώθηκαν 2.865 //(35,049 Χ12) = 6,81 ευρώ.

Ασφαλισμένος 62 ετών με μέσο μισθό 1000 ευρώ και 40 χρόνια ασφάλισης και με ασφάλιστρο 6% θα σωρεύσει στον ατομικό του λογαριασμό 1000 Χ 6% = 60 Χ 14 μήνες Χ 40 χρόνια 33.600 ευρώ. Η σύνταξη του θα είναι 33.600 / (20,453 Χ 12) = 136,90 ευρώ.

Τι θα γίνει με τους ήδη συνταξιούχους;

Το νομοσχέδιο φυσικά δεν απαντάει άλλωστε δεν μπορεί να απαντήσει τι θα γίνει με τους νυν συνταξιούχους και όσους είναι πάνω από 35 ετών και θα συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2022. Η διακοπή των νέων εισφορών που στο μεγαλύτερο βαθμό «χρηματοδοτούν» τις συντάξεις θα βρεθούν στο αέρα. Το κενό που θα δημιουργηθεί παρ’ όλα όσα ψελλίζει η κυβέρνηση θα καταλήξει στη μείωση των επικουρικών συντάξεων ακόμα και στην οριστική κατάργησή τους. Οι επικουρικές συντάξεις έχουν την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Προφανώς θα χρησιμοποιηθούν τα 8 δις αποθεματικό του ΕΤΕΑΕΠ.

Η κυβέρνηση της ΝΔ στη προσπάθεια της να τα δώσει όλα τους επιχειρηματικούς ομίλους δεν υπολογίζει ούτε συντάξεις ούτε τίποτα. Θα δώσει εκατομμύρια για στηρίξει το ΤΕΚΑ προκειμένου απρόσκοπτα να διοχετεύονται τα κεφάλαια εισφορές και παράλληλα θα διαλύσει την υπάρχουσα επικουρική ασφάλιση και σύνταξη.

Η ασφάλιση, τόσο η κύρια όσο και η επικουρική μετατρέπονται σε στοίχημα, μπαίνει σε χρηματιστηριακές λοταρίες και χάνεται συνολικά ο κοινωνικός της χαρακτήρας. Είναι καθήκον του εργαζόμενου λαού να αντιπαλέψει αυτόν τον σχεδιασμό, να διεκδικήσει την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Η κοινωνική ασφάλιση είναι δικαίωμα και δε χαρίζεται!

Τελευταία άρθρα

                          
  Π.Ε.Ι. Λεωφορείου              Π.Ε.Ι. Φορτηγού                                    Kαταστατικό                          ΚΟΚ     Συνδικάτου ΟΑΣΑ
      
        Συνοπτικός
   Εργασιακός Οδηγός