ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η ανεργία στο δ’ τρίμηνο του 2015Αύξηση του ποσοστού της ανεργίας σημειώθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2015, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.641.682 άτομα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας υπολογίζεται σε 24,4%, αυξημένο σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο (24%).

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (28,4%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (21,2%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (49%), ενώ όσον αφορά τις νέες γυναίκες φτάνει στο 54,3%. Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, ανέρχεται στο 22,6% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν αντίστοιχα το 74,3%.

Σε επίπεδο Περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία με 32,2%, και στη Δυτική Ελλάδα με 28,9%.

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 12,1% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 83,1% αναζητά πλήρη αλλά, στην ανάγκη, δηλώνει διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση. Η «επιλογή» της μερικής απασχόλησης ως «αναγκαίο κακό» αποτυπώνεται και στα χαρακτηριστικά της απασχόλησης. Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 9,4% του συνόλου των απασχολουμένων. Από τους εργαζομένους αυτούς, το 69,5% έκανε αυτή την επιλογή διότι δε μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση.

Συνολικά, το ποσοστό των μισθωτών επί του συνόλου των απασχολούμενων εκτιμάται σε 65,7%, κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ (83,5%).

 

Τελευταία άρθρα

                          
  Π.Ε.Ι. Λεωφορείου              Π.Ε.Ι. Φορτηγού                                    Kαταστατικό                          ΚΟΚ     Συνδικάτου ΟΑΣΑ
      
        Συνοπτικός
   Εργασιακός Οδηγός